www.henksmeding.nl

Privacyverklaring Smeding Therapie en Coaching 2021 conform AVG wetgeving

 

Dit is de privacyverklaring van Smeding Therapie en Coaching, Hofstedestraat 14, 8043 WC Zwolle, Nederland, ingeschreven in het KvK Register onder nummer 84015691.

 

Waarom deze privacyverklaring? 
Als je een dienst (een behandeling, consult, cursus of traject afneemt), mijn website bezoekt of reageert op mijn social media-uitingen, dan heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smeding Therapie en Coaching wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

 

Vanzelfsprekend gaat Smeding Therapie en Coaching uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft  Smeding Therapie en Coaching de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna heb ik voor jou op een rijtje gezet welke gegevens ik van jou verwerk, waarom ik dat doe en hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smeding Therapie en Coaching.
Omdat Smeding Therapie en Coaching een dynamisch bedrijf is en zich bevindt in een snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat ik mijn privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseer. Ik behoud dan ook het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op mijn website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Cookie verklaring
Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics.

 

Google Analytics
Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

 

Google reCAPTCHA
Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Googleserver in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina.
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Googlegegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Social media
Ik maak gebruik van de volgende social mediakanalen. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees de privacy statements van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Smeding Therapie en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van mijn website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

 

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Smeding Therapie en Coaching verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Smeding Therapie en Coaching verwerkt jouw gegevens om mijn diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Je gegevens worden in een administratiesysteem en een financieel softwarepakket verwerkt waardoor ik de factuur in orde kan maken. Als je contact met Smeding Therapie en Coaching opneemt of Smeding Therapie en Coaching met jou per e-mail, via social media, WhatsApp of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kan Smeding Therapie en Coaching later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kan ik je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, etc. Smeding Therapie en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens verder nog voor de volgende doelen:

 • Je via e-mail te kunnen informeren (of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw begeleidingstraject.
 • Je te kunnen (video)bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Ook als je al een Smeding Therapie en Coaching nieuwsbriefabonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van je verwerken.

 

Hoe gaat Smeding Therapie en Coaching om met de beveiliging van je gegevens?   

Smeding Therapie en Coaching zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doe ik onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor anderen zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software hoort hierbij.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Smeding Therapie en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Smeding Therapie en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Smeding Therapie en Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  Smeding Therapie en Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Smeding Therapie en Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smeding Therapie en Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per email sturen naar henk@henksmeding.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

 

Smeding Therapie en Coaching
Hofstedestraat 14
8043 WC Zwolle

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: bijvoorbeeld ‘inzage verzoek’, ‘rectificatie verzoek’, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Smeding Therapie en Coaching kun je contact opnemen met henk@henksmeding.nl

Open chat
Kan ik je helpen?
Hoi,

Fijn dat je contact zoekt, waarmee kan ik je helpen?